Month: January 2024

“ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนได้ หรือ แบบเหมาจ่ายเป็นก้อน เลือกแบบไหนดีกว่ากัน?” ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ครอบคลุมทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทั่วไป รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม รวมไปถึงความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถจากอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายของบุคคลภายนอก ในปัจจุบัน การทำประกันรถยนต์ชั้น 1…